top of page
REPROLIFE Logo 4.png
Ürünlerimiz: Ürünler
products-logo.png
Cryotec-5 colors 2.png

CRYOTEC Vitrifikasyon Straw

Popüler IVF uygulamalarından biri olan Oosit ve Embriyoların Vitrifikasyonu için kullanılan Cryotec Straw %100 başarı sağlaması ile ünlenmiş ve Embriyologlar tarafından tercih edilmektedir.

Allwin Logo 3.png
Ürünlerimiz: Ürünler

Embriyo Transfer Kateteri

Yumurta Toplama İğnesi

Embryo Trans ve Echo Trans Soft Embriyo Transfer Kateterleri, Bulb Trans Ultra ve Pro Echo Trans Zor Embriyo Transfer Kateterleri

Tek Lümenli, Çift Lümenli, Yıkama Hatlı Tek Lümenli ve Manuel İğne

İnseminasyon Kateteri

INSEMINA Soft, TRACKABLE Şekil verilebilir Stileli, Flexi Duo İnseminasyon Kateterleri

Diğer Ürünler

HSG Kateteri, Vitrifikasyon Çubukları ve Endometriyal Örnek alma Kateteri

Gynotec Logo 3.png
Ürünlerimiz: Ürünler

Sperm Filter Stock Solüsyon %100

SpermFilter®, IUI, IVF, ICSI'de semen hazırlığı için silan kaplı silika parçacıkları içeren koloidal süspansiyon ortamıdır.

Stock.png

Sperm Filter 45% Kullanıma hazır Gradient Solüsyonu

SpermFilter®, IUI, IVF, ICSI'de semen hazırlığı için silan kaplı silika parçacıkları içeren koloidal süspansiyon ortamıdır.

SpermFilter 45.png

Sperm Filter 80%

SpermFilter®, IUI, IVF, ICSI'de semen hazırlığı için silan kaplı silika parçacıkları içeren koloidal süspansiyon ortamıdır.

SpermFilter 80.png

Sperm Wash

SpermWash®, insan spermatozoalarının yüzdürme teknikleri, IUI sırasında yıkanmış spermlerin uterusa verilmesi, ICSI sırasında oositlere sperm enjeksiyonu, spermlerin yıkanması ve silika bazlı yoğunluk gradyanlarının stok solüsyonunu seyreltmek için kullanılır. SpermWash® ayrıca insan oositlerinin, embriyolarının yıkanması ve embriyo transferi için de kullanılabilir.

SpermWash 1.png

IVF Basics Cult Oil

IVF Basics Cult Oil, IVF, ICSI ve ilgili ART uygulamaları sırasında hücre kültür ortamlarının üstünü kaplamak için kullanılan hafif mineral oil.

Cult Oil 1.png

IVF Basics HTF

IVF Basics® HTF, 100.000'den fazla IVF siklüsünde halihazırda kullanılan bir kültür ortamıdır. IVF Basics® HTF, insan gamet ve embriyo manipülasyonunu kolaylaştırmak amacıyla IVF, GIFT ve ZIFT prosedürleri için geliştirilmiştir.

HTF with Gentamicin 1.png

IVF Basics HTF HEPES

IVF Basics® HTF HEPES, CO2 inkübatörünün dışında kullanım için HEPES tamponlu kültür ortamıdır. IVF Basics® HTF HEPES 100.000'den fazla IVF siklüsünde kullanılmaktadır ve insan gamet ve embriyo manipülasyonunu kolaylaştırmak amacıyla IVF, GIFT ve ZIFT prosedürleri için geliştirilmiştir.

HTF HEPES.png

IVF Basics HTF HEPES with HSA

IVF Basics® HTF ve HSA'lı HTF HEPES, bir CO2 inkübatörünün içinde veya dışında IVF gerçekleştirmek için özel olarak uygun, HSA ile zenginleştirilmiş kullanıma hazır besiyerleridir.

HTF HEPES HSA.png

IVF Basics Vitrify - DeVitrify Kit

IVF Basics Vitrify - DeVitrify Kit, İnsan Oositleri ve Embriyolarının Vitrifikasyon ve çözme işlemlerinde kullanılan kit.

Vitrify Devitrify Kit 2.png

SpermCryo All-round

SpermCryo™ All-round, sıvı nitrojen içinde ultra düşük sıcaklıklarda (-196°C) insan sperminin dondurulması için dört kat konsantre kullanıma hazır HEPES tamponlu kriyoprezervasyon ortamıdır.

SpermCryo All round.png
VITROMED logo_edited.jpg
Broshure-A4_IVF-Labware_2022.01_Sayfa_3.jpg
Broshure-A4_IVF-Labware_2022.01_Sayfa_6.jpg
Broshure-A4_IVF-Labware_2022.01_Sayfa_4.jpg
Broshure-A4_IVF-Labware_2022.01_Sayfa_5.jpg
SYNGA Logo.png
Catalogue_2023 (2)_Sayfa_7.jpg
SG-H35b-10_1.jpg
SG-X35S-10_1.jpg
Catalogue_2023 (2)_Sayfa_1.jpg
Catalogue_2023 (2)_Sayfa_3.jpg
Logo 2.png
Ürünlerimiz: Ürünler

SPERMAC STAIN 4x50ml 

Kruger Strict Sperm Morfoloji Kriterleri ya da WHO kriterleri değerlendirilmesinde kullanılmak amacı ile modifiye edilmiş PAP boyasıdır. Dört aşamalı boyama yöntemi ile 15 dakikada  numune değerlendirilmeye hazır hale getirilmiş olur .

spermac photo 2.png
SEFİ LOGO 2.png
Ürünlerimiz: Ürünler

MAKLER Sperm Sayma Kamarası

Prof. Dr. Amnon MAKLER tarafından uzun arastırmalar sonucu insan spermini saymak için gelistirildi.
İkili optik cam sistemi esasına göre 20X objektifli Mikroskopta kullanılır. Kamara derinliği 10μ dur. Üst
camın üzerinde 0,01x0,01 mm karelik 100 kareden olusan bir ızgara ile direkt hareketli spermler fikse
edilmeden sayılır.

Makler Counting Chamber.jpg
bottom of page